Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον αποτελεί μία δέσμη οικονομικών κινήτρων από το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του οικιακού τομέα.

Με το πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό έως και 70% εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών συνολικής δαπάνης εως 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στόχος είναι o προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου (για κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια), όπως και  των αναγκαίων παρεμβάσεων για τη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. ​

Ενδεικτικές εργασίες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ. πατζούρια, τέντες)
 • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (π.χ. λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας)
 • Προσθήκη θερμομόνωσης

images

 

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από το εισόδημα του ιδιοκτήτη, ως εξής:

Ατομικό εισόδημα (€) Οικογενειακό εισόδημα (€) Ποσοστό επιδότησης
≤12.000 ≤20.000 70%
≤40.000 ≤60.000 35%
≤60.000 ≤80.000 15%

Το ποσό πέραν της επιδότησης μέχρι το ποσό των 15.000 € χορηγείται στον ιδιοκτήτη με 4/5/6ετές δάνειο, με επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31/12/2015. Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του ιδιοκτήτη. Με την έγκριση της αίτησης παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού των εργασιών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καθώς και πολυκατοικίες έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό ακινήτων που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα ανά άτομο. Σημειώνεται οτι οι αμοιβή του γραφείου μας για την πλήρη διαδικασία ένταξης ακινήτου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον επιδοτείται κατά 100% από το πρόγραμμα.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί ένα ακίνητο να ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 € / τ.μ.
 • Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό στοιχείο
 • Το ακίνητο πρέπει στην υφιστάμενη κατάστασή του να είναι ενεργειακής κλάσης Δ ή χαμηλότερα, και με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία ή εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς

 

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

 • Η ένταξη από το γραφείο μας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον γίνεται με τα εξής βήματα:
 • Αίτηση προέγκρισης δανείου σε υποκατάστημα τράπεζας
 • Παροχή συμβουλών έργου από μηχανικό του γραφείου μας για τις πλέον συμφέρουσες και αποδοτικές παρεμβάσεις
 • Λήψη προσφορών από προμηθευτές της προτίμησης του ιδιοκτήτη ή συνεργαζόμενους με το γραφείο μας για τις αιτούμενες εργασίες
 • Έκδοση πρώτου ενεργειακού πιστοποιητικού της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των προτεινόμενων παρεμβάσεων και σύνταξη φακέλου για αίτηση έγκρισης δανείου
 • Έγκριση δανείου – εκταμίευση προκαταβολής 40% των επιλέξιμων δαπανών
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Έκδοση και κατάθεση στην τράπεζα του δεύτερου ενεργειακού πιστοποιητικού και των τιμολογίων των υλοποιημένων παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

cropped-energeiakopistopoiitiko_logo