Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Συγκεκριμένα ενα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο) φωτοβολταϊκών στοιχείων μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. Όσο αναφορά το βαθμός απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτός εκφράζεται ως το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
• Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα
• Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής
• Η λειτουργία του συστήματος είναι αθόρυβη
• Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους για 20-30 χρόνια
• Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
• Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου,
• Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Στα τέλη του 2014, δόθηκε η δυνατότητα, με υπουργική απόφαση, για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ( προς το παρόν μόνο από φωτοβολταϊκά) για την κάλυψη των ιδίων αναγκών των καταναλωτών (net metering). Δηλαδή, μπορεί ο κάθε καταναλωτής να εγκαταστήσει στο σπίτι του, στην επιχείρηση του ή και στο χωράφι του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, με το οποίο θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που έχει ανάγκη για τη δική του κατανάλωση, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει στη ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει. Έτσι, με το Net Metering αλλάζει ριζικά πλέον η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζονται τα φωτοβολταϊκά.
Η εταιρεία μας, παρέχει αξιόπιστες μελέτες, προετοιμασία φακέλων για αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων, προμήθεια εξοπλισμού από μεγάλα και εγγυημένα εργοστάσια και εγκατάσταση των συστημάτων.